Groepscoaching

De coachingsessies binnen het jaartraject vinden plaats in een groep. Hoe dan? Waarom? En wordt de individuele ontwikkeling van de vrouwen met AD(H)D dan wel recht gedaan?

Nou en of!

Ik zie zelfs dat deze ontwikkeling meer recht wordt gedaan dan binnen individuele coachingssessies. Zowel bij degene die wordt gecoacht, als bij de toehoorders.

Dat zit zo. Aan het begin van een coachingssessie wordt gezamenlijk bepaald wie er wordt gecoacht. Hiervoor krijgt eerst iedereen de gelegenheid om aan te geven op welk thema, onderwerp of – zoals we dat bij De ADHDacademie noemen – fenomeen zij wil worden gecoacht. Dan kijken we welk fenomeen er bij de groep als geheel het meest leeft en wie ruimte heeft om dit uit te werken en dus gecoacht wil worden. Het gebeurt ook regelmatig dat deelneemsters niets inbrengen en enkel deelnemen om te luisteren en te kijken.

Aangezien de groep een grote gemeenschappelijk deler heeft – doordat het allemaal bovengemiddeld intelligente vrouwen met AD(H)D zijn – zijn haast alle fenomenen die worden ingebracht herkenbaar, vaak hééĺ herkenbaar voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan een fenomeen als te laat komen, aan veel beginnen, maar maar weinig af maken en je heel onzeker voelen in groepen.

Het uitwerken van één van de fenomenen door een ander, is enorm waardevol. De toehoorders kunnen enerzijds mee luisteren, kijken en voelen en anderzijds is er bij hen mentale en emotionele ruimte voor reflectie op de eigen gevoelens, situatie en visie, doordat zij er zelf niet volledig ‘in’ zitten.

Vanzelfsprekend is het voor degene die wordt gecoacht waardevol om een eigen fenomeen uit te werken. Het is voor diegene tegelijkertijd zinvol en ook gewoonweg heel fijn om na afloop van de sessie van de anderen te horen hoe zij de sessie hebben ervaren, wat het met hen heeft gedaan en welke betekenis de inhoud van de sessie voor hen heeft. Dit doen we namelijk zodra de coachingssessie gevoelsmatig ‘rond’ is. Dit napraten, het terugkijken op de sessie van een ander, biedt voor degene die is gecoacht herkenning en erkenning, zij voelt zich gezien, maar de ervaring van de anderen bij de sessie biedt ook een spiegel.

Deelneemsters van het jaartraject bepalen zelf of, wanneer en hoe zij aan de coachingssessies deelnemen. Er is haast iedere week een sessie, afwisselend op locatie in Eindhoven en online via Zoom. Daarnaast ontvangen zij van iedere coachingssessie een verslag, waarvan deelneemsters die niet bij waren steevast zeggen: ‘Ik kon helemaal meeleven met wat er plaatsvond.’

Binnen groepscoachingssessies worden veel meer fenomenen uitgewerkt, dan mogelijk is binnen individuele coachingssessies. Daarnaast hebben de groepscoachingssessies een enorm prettig en waardevol neveneffect: ze creëren verbinding, een gevoel van oké-zijn (met je uitdagingen en je zoektocht), is er heel veel gelegenheid om belemmerende overtuigingen en gevoelens te doorvoelen en los te laten (ook en vooral door te zien hoe anderen dit in hun sessie doen) en is er volop inspiratie!

En ja, groepscoaching is ook heel spannend. Zeker de eerste keer en ook nog de keren erna. Maar dat wendt. Veel sneller dan je je kunt voorstellen. En dan is er enkel de grote, grote winst die deze sessies opleveren.