Het jaartraject

Met dit complete en op jouw individuele behoeftes afgestemde traject, word je een jaar lang begeleid door Anne. In dat jaar zet jij een significante stap in het creëren van een authentiek en integer bestaan. Wat een rust, focus, ontspanning, voldoening en plezier ervaar jij na een jaar in jouw leven!  

De meerwaarde van het jaartraject

Dit is wat jij zoekt

Je ervaart al enige tijd of misschien al heel lang dat je vastloopt in je leven. Wellicht op één specifieke levensgebied, zoals werk, opleiding, relatie, vriendschappen, huishouden, gezondheid, maar waarschijnlijker is dat je op meerdere gebieden je leven voor je gevoel maar ‘niet op de rails krijgt’.

Je herkent en erkent dat dit een verband heeft met de gedragskenmerken die we ADHD noemen en de gevoelens en de beleving die daarmee samenhangt. Zo ben je bijvoorbeeld snel afgeleid, vertoon je (vaak) uitstelgedrag, verlies je gemakkelijk het overzicht, voel je je overspoeld door verantwoordelijkheden, heb je nauwelijks of geen tijdsbesef, voel je je snel afgewezen, is er vaak teleurstelling in je leven en ervaar je veel schaamte.

Jij als slimme en/of hoogopgeleide vrouw kunt weinig tot niets met hele praktische hulp. Trucjes, schema’s, middeltjes; je probeerde er veel, maar ze bleken voor jou (uiteindelijk) niet te werken. Je voelt dat er een grondige verandering nodig is. Dat diepgaand inzicht in wie jij bent en hoe jij werkt essentieel is en dat je daarbij een mentor nodig hebt die je laat zien hoe je de vertaling maakt naar een leven of levenswijze die daarbij past. Een authentiek en integer bestaan wil jij leven. Je wilt namelijk niet overleven, maar werkelijk leven. Je wilt een leven waarin je voldoening en plezier ervaart.

Dat je dit niet van de ene op de andere dag creëert, besef jij terdege. Je wilt intensief en langdurig aan de slag. Dan past het jaartraject van De ADHDacademie mogelijk bij jou. Het jaartraject is een compleet aanbod: het biedt je alles wat je nodig hebt voor een duurzame verandering in jouw leven met ADHD.   

'Door het jaartraject ervaar ik dat ik niet alleen sta en weet ik steeds beter wat ik kan doen om werkelijk een fijn bestaan te creëren.'

Na afloop van het traject

De sessies waaruit het jaartraject bestaat

1. Startsessie

In de startsessie maak je kennis met de groep en Anne én wordt de eerste stap gezet naar het creëren van een ‘thuisgevoel’ bij De ADHDacademie. Je komt op de eerste vrijdagavond van je startmaand samen bij De ADHDacademie in Eindhoven. Je krijgt die avond alle info en materialen waarmee jouw jaartraject werkelijk van start gaat!  

2. Mastermindsessies (12)

De 12 Mastermindsessies vormen het fundament van het jaartraject. In deze Mastermindmindsessies leer jij op een ervaringsgerichte manier – dus door te beleven, te ervaren – hoe een diepgaand leer- en veranderingsproces bij jou als mens met ADHD werkt. Daarnaast leer je hoe jij jouw eigen leerproces kunt sturen en begeleiden.

3. Coachingsessies (40)

In de coachingsessies wordt een thema/gedragspatroon/fenomeen dat bij jou of de anderen speelt, diepgaand en op een ervaringsgerichte manier onderzocht. Zo doende ga je werkelijk voelen wat het effect is van dat fenomeen op jou en je leven. Dit leidt tot een diepgaand, nieuw inzicht over hoe jij wél wilt zijn, in het leven wilt staan en hoe je wilt handelen. Aan de coachingsessies neem naar behoefte deel. 

4. Consultatiesessie (40)

De wekelijkse consultatiesessie wordt ook wel het ‘vragenuurtje’ genoemd. Jij en de anderen leveren vooraf vragen aan en Anne gaat online, via Zoom op deze vragen in. Jij als vragensteller blijft anoniem, wat ertoe doet is de inhoud van de vraag en deze is ook waardevol voor de anderen en de vragen van anderen zijn waarschijnlijk heel herkenbaar voor jou! Het is zowel mogelijk om live aanwezig te zijn, als dat je de opname van de consultatiesessie later kunt terugkijken.

5. Meet-ups (8)

De meet-ups vormen het vervolg op de Mastermindsessies. Nu je weet hoe een diepgaand leerproces bij jou verloopt, ga je oefenen in het begeleiden van jezelf (en anderen). Iedere 2 tot 3 weken kom je samen met je groep en ga je met de thema’s/fenomenen die op dat moment bij je spelen aan de slag. Op ieder moment is het nog mogelijk om daarin begeleid te worden, maar je gaat merken: steeds vaker en meestal lukt het jou en de anderen zelf 🙂

6. Eindsessie

De stappen die er gezet zijn, de resultaten die zijn behaald, maar bovenal de rust, de focus, plezier en vervulling die er zoveel meer zijn dan aan het begin van het jaartraject, mogen gevierd worden! In de eindsessie komen we voor het laatst als groep samen om dat te doen. We kijken gezamenlijk terug op ieders ontwikkeling, maar kijken ook samen vooruit, naar een toekomst vol mogelijkheden.

Met het jaartraject krijg jij ook een thuis waar jij volledig jezelf mag zijn mét jouw ADHD-kenmerken

Praktische info

Meer dan 100 in totaal! Dat klinkt veel en dat is het ook. De 12 Mastermindsessies zijn ‘verplicht’ en ook willen we heel graag dat je er bij de openingssessie en de eindsessie bij bent. Bij alle andere sessies bepaal jijzelf wanneer jij er wel of niet bij bent of een opname later terugkijkt.   

Deels bij De ADHDacademie in Eindhoven en deels online, via Zoom. De 12 sessies van de Mastermind, de openingssessie en de eindsessie zijn bij De ADHDacademie. De wekelijkse consultatiesessies vinden online plaats en daar hoef je niet eens live bij aanwezig te zijn. Deze sessies worden namelijk opgenomen en de opname krijg je toegezonden. De coachingssessies vinden de ene week bij De ADHDacademie plaats en de andere week online. Aangezien 40 coachingssessies erg veel is, kiezen de meeste deelneemsters ervoor om in principe óf online óf bij De ADHDacademie deel te nemen. 

Maximaal 12 deelneemsters, maar gemiddeld bestaat een groep uit 8 deelneemsters. Dit zorgt zowel voor gelegenheid om leuke en inspirerende andere vrouwen met ADHD te ontmoeten, als voldoende ruimte en aandacht voor jou! 

Het jaartraject start iedere vier maanden, telkens op 1 januari, 1 mei en 1 september. Je kunt dus altijd binnen afzienbare tijd beginnen. Het is fijn als je voor de startdatum komt kennismaken, dan bepalen we samen of het jaartraject bij jou past!

Je investeert heel veel in het jaartraject: tijd, moed en ja ook geld. De hoogte van jouw eigen investering is afhankelijk van je situatie en of je en in welke mate je gebruik wilt en kunt maken van verschillende financieringsmogelijkheden. Laten we samen naar jouw persoonlijke situatie kijken in het kennismakingsgesprek.

Absoluut! Er is 1-op-1 contact zodra jij daaraan behoefte hebt. De begeleiding vind echter wel altijd in de groep en binnen de verschillende sessies waaruit het jaartraject bestaat plaats. Dit doen we zo omdat de inhoud die jij inbrengt en de ontwikkeling die jij doorloopt, ook heel waardevol is voor de anderen. Andersom is de ontwikkeling en inbreng van de anderen inspirerend voor jou. Wil je echter volledig 1-op-1 worden begeleid? Dan is premium coaching waarschijnlijk passender voor jou. 

Dit vinden zij

Aanmelden

Word je enthousiast van het jaartraject? Laten we dan kennismaken!

Als we elkaar wat beter kennen, kunnen we samen bepalen of het jaartraject werkelijk passend is bij wie jij bent en de uitdagingen waar jij voor staat. Meld je aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.    

Nog vragen?

Jazeker! Dit traject is in tegenstelling tot de premium coaching niet speciaal toegespitst op vrouwen met ADHD. Zowel vrouwen als mannen lopen
vast in het ‘tekort’ aan focus. Wel wordt er in het traject een
duidelijk verbinding gelegd met belemmerende emoties. Je dient dus wel open te staan om dit te verkennen.

De inhoud van het traject is dat zeker. Je zult jezelf in veel, maar zeker niet in alles herkennen. Daarnaast zijn geboden de kennis en inzichten wat betreft focus algemeen van aard. Wel zul je wellicht door de verbinding die er steeds met ADHD wordt gelegd heen moeten kijken/luisteren.

Nog vragen?

Ja, per 1 september 2024 start er een speciale mannengroep. Bij deze groep ben je van harte welkom om aan te sluiten wanneer je bereid bent en open staat om jezelf, jouw ADHD-kenmerken en je gedragspatronen, gevoelens en gevolgen echt aan te kijken.

In dat geval ben je van harte uitgenodigd om je aan te melden voor een kennismakingsgesprek.

Laten we samen kijken waar je weerstand tegen groepen vandaan komt. Dit doen we tijdens het kennismakingsgesprek. Zodra we deze ‘angel’ te pakken hebben kunnen we pas echt goed afwegen of deelname aan het jaartraject voor jou fijn en waardevol gaat zijn. Veel deelneemsters ervaren binnen het jaartraject voor het eerst in hun leven een gelijkwaardig en waardevol contact.  

Dat zou heel goed kunnen. Niet alle deelneemsters hebben een diagnose. En ook voor hen die wel een diagnose hebben geldt dat het het meest belangrijk is dat zij zich in de gedragskenmerken die we ADHD herkennen en bereid zijn dit onder ogen te komen. 

In een kennismakingsgesprek ontdekken we samen of jij en het jaartraject een match zijn. 

In principe wel wanneer jij werkelijk het verlangen hebt om een auhtentiek en integer bestaan te gaan leven. Wel gaan we samen kijken of het wenselijk is dat je (alvorens) ook andere begeleiding/hulpverlening ontvangt.