Omgaan met afwijzing

Afwijzing komt in heel veel gedaantes: in woorden die aangeven dat je niet voldoet, in blikken die afkeuren, in resultaten die uitblijven. Bekritiseerd worden, genegeerd worden of steeds maar weer niet bereiken wat je wil of moet bereiken, dat is enorm pijnlijk.

Dat weten vrouwen met ADHD maar al te goed! Zij hebben vaak al van jongs af aan met veel afwijzing te dealen. Dat is heel logisch; de gedragingen die we ADHD noemen wijken significant af van het gemiddelde. Dat vinden we in onze maatschappij lastig om mee om te gaan, er moet dan van gebaande paden, van bestaande structuren worden afgeweken. Veel makkelijker is het om degene die afwijkend gedrag vertoont proberen bij te sturen en dat lukt bijna niet zonder haar gedrag en haar als persoon af te wijzen.

Vaak is begeleiding van mensen met ADHD gericht op het normaliseren van gedrag. Ik pleit voor een andere benadering. Een benadering die begint met het leren dragen van afwijzing. Ik vertel je in deze podcast waarom dit belangrijk is en hoe je dit kunt doen.

Veel inspiratie gewenst!