Anne van Hees

Goedlachs, slim, doortastend, inlevend, eerlijk. Dat is hoe ik mezelf zie. Wat heb jij als vrouw met AD(H)D daaraan?

Met mij als jouw mentor ga je een nieuwe weg bewandelen; een weg naar een authentieke en integer bestaan. Dit is ook mijn eigen pad. Tezamen met mijn expertise op het gebied van diepgaande individuele leer- en veranderingsprocessen en mijn ruime ervaring (13+ jaren) in het coachen van vrouwen met AD(H)D, ontwikkelde ik een uniek en compleet jaaraanbod voor jouw als bovengemiddeld intelligente vrouw met AD(H)D. 

Deze en alle andere foto's op deze website zijn gemaakt door Xenia Koopmans

Anne's levensweg

Zonder dat ik me ervan bewust was, laat staan dat ik zag dat mijn passie bijzonder was, ben ik zo lang als ik me kan herinneren gefascineerd door het menselijke leerproces. Altijd vroeg ik me af hoe mensen zich ontwikkelde, onder welke omstandigheden ze het best leerden, waarom hun ontwikkeling stagneerde en wat ze nodig hadden om weer in ontwikkeling te komen.

Deze fascinatie bracht me naar de Universiteit van Utrecht. Daar rondde ik in 2006 de studie Onderwijskunde af. Intussen had ik de toekomstige vader van mijn kinderen leren kennen. Toen we een jaar samen waren kreeg hij de diagnose ADHD. Zijn diagnose deed me weinig; ik vond hem leuk zoals hij was. Tegelijkertijd liepen we toen we eenmaal samenwoonden tegen grote uitdagingen aan, terwijl de aanleiding meestal klein was. Ik zag dat vooral als een kans om te leren: om mezelf beter te leren kennen, meer begrip te ontwikkelen voor de ander en beter te leren communiceren. We bleven zijn ADHD-kenmerken als een opvallend verschil benaderen, niet als een tekortkoming.

Mede dankzij de hulp van een psychotherapeut, vonden we een manier om meestal fijn te kunnen samenleven. Hij studeerde af als psycholoog en ik nodigde hem hierna uit om zijn ervaringen met het opgroeien met ADHD-kenmerken te komen delen met de studenten die ik opleidde tot leraar basisonderwijs, op de hogeschool waar ik werkte. Dit vormde voor hem het startpunt om ADHD-coaching te gaan aanbieden.

Een paar jaar later – het was inmiddels medio 2009 – zegde ik mijn baan op en sloot me bij hem aan. Ik dacht daarmee mijn Onderwijskundige roots los te laten, maar ontdekte al gauw dat ik door het coachen van mensen met ADHD dichterbij het leerproces van mensen stond en met veel diepgaandere leerprocessen van doen had, dan ooit tevoren.  

Medio 2018 richtte ik De ADHDacademie op. Dit was een hele passende stap voor mij, zowel in mijn professionele als persoonlijke bestaan. Ik wilde al enige tijd een positief en constructief geluid over ADHD luider laten klinken, mensen onderwijzen over wat wél ADHD is en welke neveneffecten dit heeft, maar daarnaast ook mensen helpen om hun eigen leerproces te begeleiden – hen opleiden tot hun eigen coach. Ook besloot ik om persoonlijk mijn eigen weg te gaan en dus te scheiden van de vader van mijn kinderen.

In de vijf jaar dat ik nu aan het roer sta van De ADHDacademie zijn er veel interessante en mooie stappen gezet. Zo heb ik ervoor gekozen me ten volle te richten op bovengemiddeld intelligente vrouwen met ADHD. Dit is de doelgroep waarvoor mijn aanbod en ik als coach het meest van waarde ben. Daarnaast ervaar ikzelf de fijnste en beste aansluiting bij hen. Ook heb ik ervoor gekozen om niet langer losse coachings- en begeleidingssessies aan te bieden. Een traject duurt altijd ten minste één jaar. Dit geeft de ruimte en mogelijkheid om echt de diepte in te gaan, werkelijk te ontdekken wat maakt dat mijn cliënten vastlopen en hoe dit op een duurzame en constructieve wijze kan worden opgelost.